Stanica technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly a kontroly originality.

Doklady potrebné na technickú kontrolu

Čo si treba priniesť?

  1. Vozidlo - pristaviť čisté, s povinnou výbavou, bez krytov kolies (puklíc).
  2. Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  3. Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  4. Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.
Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: