Stanica technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly a kontroly originality.

Lehoty emisnej kontroly pravidelnej

 1. v lehote do štyroch rokov od jeho prvého prihlásenia do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách podlieha vozidlo kategórie Ta,

 2. v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
  1. kategórie M1 okrem vozidla kategórie M1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
  2. kategórie N1 okrem vozidla kategórie N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
  3. kategórie Tb,

 3. v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
  1. kategórie M2,
  2. kategórie M3,
  3. kategórie N2,
  4. kategórie N3,
  5. používané na taxislužbu,
  6. používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,
  7. kategórie M a N používané
   1. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
   2. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
   3. ako sanitné vozidlá,
   4. na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.


Certifikát ISO 37001