Stanica technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly a kontroly originality.

O nás

  • Využite výrazné zľavy pre seniorov nad 65 rokov a telesne postihnutých
  • Ponúkame novú službu spojenú s KO - previerku vozidiel v zahraničí
  • Od 1. 9. 2009 naše pracovisko kontroly originality BB umiestňuje náhradné VIN (číslo karosérie vozidla)
  • Novelizácia zákona č. 106/2018 Z. z.,ktorá vyšla v Zbierke zákonov ako Zákon č. 246/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
  • Novelizáciou sa ruší predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením Covid 19. Po novom bude o tri mesiace predĺžená platnosť už len tých kontrol, ktorým lehota uplynie najneskôr 31.08.2022. S účinnosťou od 01.08.2022 sa počas mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine umožňuje vykonávať technické a emisné kontroly na Ukrajine evidovaných vozidiel v slovenských STK a pracoviskách emisnej kontroly.


Certifikát ISO 37001