Stanica technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly a kontroly originality.

Zrušenie objednávky na predkontrolu

Zadajte evidenčné číslo vozidla, pre ktoré chcete zrušiť objednávku na predkontrolu.
Zadajte evidenčné číslo vozidla.