Stanica technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly a kontroly originality.

Objednávka na predkontrolu vozidla

 • absolvovaním predkontroly dostanete relevantné informácie o momentálnom technickom stave Vášho vozidla a v prípade zistenia nedostatkov nie je zrušená platnosť aktuálnej ešte platnej kontroly!
 • na základe týchto informácií viete zhodnotiť situáciu a teda rozhodnúť sa, ako ďalej s Vašim vozidlom postupovať
 • v prípade zistenia nedostatkov alebo nefunkčnosti istých súčastí/systémov Vášho vozidla získate čas na ich odstránenie do termínu pravidelnej „riadnej“ kontroly
 • znižujete riziko opakovanej kontroly alebo úplnej nespôsobilosti vozidla (nespôsobilosť = vozidlo sa nesmie používať ), znížením spomenutého rizika šetríte svoj čas aj peniaze.
 • možnosť sa telefonicky informovať a konzultovať technický stav vášho vozidla
 • akcia platí len pre vozidlá do 3,5t
 • Pred vykonaním predkontoly pri príjme vozidla je potrebné si na mieste vybrať kontrolné položky/skupiny ktoré budú na vozidle kontrolované (maximálne dve).

  Kontrolné položky / skupiny :
  1 – Brzdové zariadenie, 2 - Riadenie vozidla, 3 - Výhľad, 4 – Osvetlenie, odrazové a elektrické zariadenia vozidla, 5 – Nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie náprav, 6 – Podvozok a jeho príslušenstvo, 7 – Ostatné vybavenie vozidla, 8 – Zaťaženie životného prostredia.

  Pri kontrole viac ako dvoch kontrolných položiek neplatí akciová cena predkontroly.

Objednávka na predkontrolu
Dátum objednávky.
Čas objednávky.
Zadajte evidenčné číslo vozidla.
Zadajte meno a priezvisko alebo firmu.
Zadajte email.
Zadajte telefon.