Emisná kontrola

Rezervujte si termín emisnej kontroly rýchlo a jednoducho na Donivo STK.

Emisná kontrola

Ak hľadáte spoľahlivú STK a emisnú kontrolu vozidiel v Banskej Bystrici, tak ste na správnom mieste. Donivo STK sa špecializuje na poskytovanie emisnej kontroly s dôrazom na kvalitu a efektívnosť. S našimi skúsenými technikmi a profesionálnym vybavením sme pripravení zabezpečiť prvotriedne služby za výhodné ceny. Kompletné informácie o cenách emisnej kontroly nájdete nižšie na tejto stránke. Neváhajte nás kontaktovať a zarezervovať si svoju emisnú kontrolu spolu s technickou kontrolou práve u nás.

Emisnou kontrolou motorového vozidla podľa vyhlášky č. 138/2018 Z. z. sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Prevádzkovateľ vozidla

je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

Emisná kontrola sa nevykoná ak:

nie sú predložené ustanovené doklady
nemožno naštartovať motor
vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
je zistený zjavný únik prevádzkových médií
vozidlo má poruchu na plynovom zariadení

Lehoty pravidelnej EK

Ako často sa uvidíme?

 1. v lehote do štyroch rokov od jeho prvého prihlásenia do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách podlieha vozidlo kategórie Ta,
 2. v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
  1. kategórie M1 okrem vozidla kategórie M1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
  2. kategórie N1 okrem vozidla kategórie N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
  3. kategórie Tb,
 3. v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
  1. kategórie M2,
  2. kategórie M3,
  3. kategórie N2,
  4. kategórie N3,
  5. používané na taxislužbu,
  6. používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,
  7. kategórie M a N používané
   1. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
   2. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
   3. ako sanitné vozidlá,
   4. na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.

Doklady predkladané na emisnú kontrolu

V zmysle (§50 vyhlášky 138/2018 Z.z.) prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie:

A. emisnej kontroly pravidelnej, emisnej kontroly zvláštnej a emisnej kontroly administratívnej
1. doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla v Slovenskej republike,
3. doklady podľa § 29 ods. 8 zákona, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu na základe § 45 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona a prevádzkovateľ pri schvaľovaní podľa § 29 zákona predložil doklad o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte.
B. Emisnej kontroly opakovanej
doklady pre príslušný druh pôvodnej emisnej kontroly.

Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním emisnej kontroly.

Cenník Emisnej Kontroly

Emisná kontrola vozidlakategória€ s DPH€ bez DPH€ s DPH u NÁS€ bez DPH
osobné, nákladné – benzín / dieselM1, N138,5032,08
osobné, nákladné s LPG, CNGM1, N143,5036,25
Nákladné, autobusy, traktory DieselN2,N3 M2 M3,T1-T548,5040,42
Nákladné, autobusy, traktory LPG,CNGN2,N3 M2 M3,T1-T554,5044,85
Opakovaná osobné, nákladné – benzín / dieselM1, N138,5032,0819,00*15,83*
Opakovaná osobné, nákladné s LPG, CNGM1, N143,5036,2522,00*18,33*
Opakovaná Nákladné, autobusy, traktory DieselN2,N3 M2 M3,T1-T548,5040,4224,00*20,00*
Opakovaná Nákladné, autobusy, traktory LPG,CNGN2,N3 M2 M3,T1-T553,5044,5826,50*22,08*
administratívna kontrolavšetky kategórie11,509,58
zvláštna – osobné (s výstupom pre správne konanie)38,5032,08
AKCIA TE zvláštna osobné (predkontrola)10,0008,33
protokol3,502,92
osvedčenie3,002,50
*Znížená cena za opakovanú kontrolu platí pri vykonaní pravidelnej EK v našej STK.
Návrat hore