Všeobecné podmienky

Podmienky objednávky

Objednávateľ udeľuje súhlas, podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, so spracovaním požadovaných osobných údajov pre účel spracovania objednávky na konkrétny termín STK/EK, spoločnosti DONIVO STK, s.r.o., IČO: 43 847 463, sídlo: Sládkovičova 27/A, Banská Bystrica 974 05 (ďalej iba „poskytovateľ služby“). Objednávateľ súhlasí, aby poskytovateľ služby spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme pre účel registrovania a vybavenia jeho požiadavky. Objednávateľ udeľuje súhlas minimálne na dobu nevyhnutnú na vybavenie jeho požiadavky poskytovateľom služby.
 Objednávateľ udeľuje súhlas so zaslaním pripomienok o končiacej lehote príslušnej kontroly vo forme emailu a SMS na poskytnuté kontaktné údaje

Návrat hore