Stanica technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly a kontroly originality.

Objednávka na technickú a emisnú kontrolu

  • ak chcete byť vybavený v presne stanovený čas, objednajte sa na technickú / emisnú kontrolu
  • zákazníkov vybavujeme aj bez objednania
  • pre zadanie objednávky vyberte v kalendári z dostupných termínov dátum a čas kontroly
  • zadajte vo formulári vaše údaje (údaje označené hviezdičkou sú povinné)
  • alebo sa môžete objednať telefonicky na čísle 048/4161444

Upozornenie

V prípade, že nie je voľný termín objednávky, vybavíme Vás aj bez objednania
v čase otváracích hodín Po - Pi 7:00 - 16:30.
Objednávka na kontrolu
Dátum objednávky.
Čas objednávky.
Zadajte evidenčné číslo vozidla.
Vyberte typ kontroly.
Zadajte meno a priezvisko alebo firmu.
Zadajte email.
Zadajte telefon.

Upozornenie

Pred kontrolou demontujte z vozidla puklice.
Nezabudnite na povinnú výbavu vozidla:
výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27
autolekárničku
reflexný odev (vesta)
náhradné koleso, zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky, prípadne prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky