Stanica technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly a kontroly originality.

Lehoty technických kontrol pravidelných

 1. v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách podlieha vozidlo
  1. kategórie L3eA1,
  2. kategórie L4eA1,
  3. kategórie L6e iné ako v písmene b) šiestom bode,
  4. kategórie O2,
  5. kategórie Ta,
  6. kategórie R2,
  7. kategórie R3a,
  8. kategórie R4a,

 2. v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
  1. kategórie L3eA2,
  2. kategórie L3eA3,
  3. kategórie L4eA2,
  4. kategórie L4eA3,
  5. kategórie L5e,
  6. kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
  7. kategórie L7e,
  8. kategórie M1,
  9. kategórie N1,
  10. kategórie Tb,
  11. kategórie R3b,
  12. kategórie R4b,

 3. v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
  1. kategórie M2,
  2. kategórie M3, ktoré po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie podlieha technickej kontrole pravidelnej periodicky v polročných lehotách,
  3. kategórie N2,
  4. kategórie N3,
  5. kategórie O3,
  6. kategórie O4,
  7. používané na taxislužbu,
  8. kategórie L3e, M1, N1 a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,
  9. kategórie M a N používané
   1. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
   2. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
   3. ako sanitné vozidlá,
   4. na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.


Certifikát ISO 37001