Stanica technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly a kontroly originality.

Umiestnenie VIN

Od 1.9.2009 ponúka naše pracovisko kontroly originality v Banskej Bystrici novú službu pre motoristov a to umiestnenie VIN- čísla /číslo karosérie/.VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality podľa §85a zákona č. 725/2004 Z. z. (novela 307/2009 Z. z.) a podľa metodického pokynu č. 19/2009.

Žiadosť o pridelenie náhradného VIN ( 114 KB)

Žiadosť o zmenu VIN ( 115 KB)


Certifikát ISO 37001